Josef Katkits - IT Service Management konsult  
 
Allmänt

Josef Katkits har mångårig erfarenhet av att definiera och implemetentera ITSM / ITIL processerna Incident, Problem, Change och Configuration Management.

Josef har också under flera år arbetat operativt i dessa roller, i nära samarbete med Service Desk, drift och infrastruktur organisationer,  management  och personal.

Josef är metodisk, kvalitetsmedveten, har teknisk bakgrund och kommunicerar lätt på olika nivåer, från Service Desk personal till ledningsgrupp.

Ytterligare styrka är att han är noggrann i dokumentation, KPI och operativa mätningar, rapporter, bland andra Incident rapporter och Root Cause Analysis rapporter.

Josef har stor vana vid att prata framför större grupper och  på ett pedagogiskt  sätt dela med sig sina kunskaper.

 

 
Erfarenhet

Josef har haft uppdrag som konsult hos några större företag, nationella som internationella,  och har även arbetat som egenkonsult.

Han har gedigen ITIL bakgrund (Expert),  projektledarerfarenhet, teoretiska och  praktiska kunskaper.

Senaste arbetsgivare:

-Capgemini Sverige - IT Service Management Senior Consultant

-Lantmännen –Global Incident Process Manager, Global  Service Desk tjänsteansvarig

-Fujitsu – ITIL konsult, specialist, Configuration Manager

-BiTA – ITIL Konsult

-Ericsson – Processutvecklare (Incident, Change), gruppchef, tjänsteägare, Incident Manager, Problem Manager, Change Manager

 

 

Personliga egenskaper

 

Josef delar gärna med sig sina erfarenheter och kunskaper. Är  metodisk, strukturerad, noggrann och  strävar efter ordning och reda.

Josef har alltid varit en populär och uppskattad medarbetare i sina roller. Hans största intressen  är språk och  olika kulturer och den egna famlijen (fru och dotter ).