Josef Katkits
ITIL / SIAM Service Management

 

Sammanfattning

Josef är expert i styrning och ledning av ITIL processutveckling, ägarskap och operativ processledning.

Han har utvecklat och implementerat Incident, Problem, Change och Configuration Management processerna, och har haft operativ processledare roller i dessa.

Josef har hållit 100+ ITIL Foundation kurser med över 90% framgångsrika certifieringar som resultat. Under 2018 har han levererat ett antal SIAM Foundation ackrediterade kurser för deltagare från större organisationer.

Kärnkompetenser

IT Service Management konsult sedan 2006

Ackrediterad ITIL Foundation och SIAM Foundation utbildare

ITIL Expert, SIAM, COBIT, LEAN, PRINCE2 Practitioner, pm3 certifierad, ServiceNow administratör

Uppdrag och aktiviteter

Josef har sedan 2006 haft konsultroller hos BiTA Service Management (1 år) , Fujitsu (5 år) och Capgemini (3 år). Rollerna varierade mellan operativa roller såsom Incident, Problem, Change och Configuration Manager samt processägare och utbildare inom ITIL och Service Integration (SIAM). Har även haft uppdrag som kvalitetssäkrare för applikationsutveckling och kundutbildare i Service Management verktygsanvändning.

Utbildning

1983-09 - 1984-06              40 p ADB-linje
                                Malmö Högskola

1982-09 - 1983-06              20 p datalogi, 8 p matematik
                                Lunds Universitet

Anställningar

2017-01 -                              Egenkonsult
2013-09 - 2016-12
              Capgemini
2012-12 - 2013-08              Ingen anställning
2012-08 - 2012-11
              Lantmännen
2007-04 - 2012-08              Fujitsu
2006-04 - 2007-03              BiTA Service Management
2004-12 - 2006-03              Egenkonsult
2002-09 - 2004-11
              Ericsson Global Services
1997-11 - 2002-08              Ericsson-Toshiba
1990-09 - 1997-10              Ericsson Telecom AB

 

Yrkeskunskaper och erfarenheter

Applikationsförvaltning: Systems Administration - Maintenance Support System
Konsultuppdrag:
ITIL Process utveckling, införande och förbättring , Process Gap Analysis, kravanalys, Service Desk set-up, Service Design och Transition kvalitetssäkring, ackrediterad ITIL  och SIAM Foundation utbildning
Programmering:
Php, Asp, HTML, Visual Basic, Chrystal Reports

Språk

Svenska: Flytande
Engelska: Flytande
Ungerska: Modersmål

Kontakt: 0760 162201

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/itilkonsulten  ;

Hemsida: http://itilkonsulten.se/