Josef Katkits

ITSM / ITIL / SIAM


 

 

 

 

 

 

Min ambition är  att (fortsätta) arbeta med processer, strategier och  operativa roller i ett team där medlemmarna stärker varandra!


Kompetenser

SIAM ecosystem strategier, rådgivning, kursledare och funktionsroller, ITIL Process modellering, utveckling och förbättring, implementation, mentorskap / coaching / stöd, utbildning, KPI definition och analys, rapportering, SLA rådgivning, process mognad analys, verktygskravställning, verktygsanvänding t ex HP SM9, CA Unicenter, BMC Remedy, dokumentering samt Service Transition kvalitetssäkring, programmering (php, asp, javascript, Visual Basic, VBA, Crystal Reports).

Certifieringar


SIAM utbildare ackreditering
SIAM Foundation
ITIL utbildare ackreditering (Foundation och Service Transition)
ITIL Service Transition Livscyckel Management
ITIL Expert
ITIL Service Manager
LEAN
PRINCE2 Practitioner
Pm3
COBIT
Scrum master foundation

Uppdrag

2017 - pågående

Egen verksamhet - ITIL och SIAM utbildningar, operativa SIAM roller (problem, change manager)

2016-09 - 2016-12 Capgemini - Internal coaching, training, support
2016-05 - 2016-08 Capgemini – RSA (Codan, Trygg-Hansa), Danmark, Sverige
Roll: Transition och Transformation kvalitetssäkring
Uppdraget är att ta fram metoder och hjälpmedel för leveranssäkring och förbättring
2016-03 – 2016-05 Capgemini – Outokumpu Oy, Finland
Roll: Service Design and Transition Manager
Uppdraget hos Kund är att säkra leveranskvaliten från projekt till tjänstedrift och förvaltning.
2015 Capgemini – Skatteverket
Uppdraget hos Kund är huvudsakligen support och utbildning i Skatteverkets modell för Tjänsteleveransprocesser, där tjänsterna är definierade enligt pm3 förvaltningsmodellen.
Även rapportutveckling och framtagning mha Crystal Reports ingår i aktiviteterna.
2014 Capgemini – ITIL Ackreditering
Har tagit fram utbildningsmaterial för ITIL 2011 Service Transition intermediate kursen och ITIL 2011 Foundation kursen och hade ansvar för att Capgmini Sverige är nu ackrediterad utbildningsorganisation.
Capgemini – Service Integration kursledare
Förberedde och genomförde uppdrag att hålla utbildning för projektledare, säljansvariga och leveransansvariga inom Service Integration
Capgemini - Nokia AB – Roll-out koordinator, projektledare
Förberedde och koordinerade Capgemini och Nokia aktiviteterna för utrullning av flera hundra PC-ar i Stor-Britannien, Schweiz, Indien
2013-09 - 2013-12 Capgemini – ITIL kurser
Förberedde och genomförde  uppdrag att hålla ITIL 2011 Foundation kurser inom Capgemini gruppen
2010-04 - 2012-08

Fujitsu – Service Management specialist, Configuration manager
Roll: ITSM process specialist
Uppnådda resultat anpassade till kundernas behov:
Definition, komplett dokumentation och införande av Incidenthantering, Problemhantering, Request Fulfillment, Event Management, Användarklagomålshantering, Konfigurationshantering, Kunskapshantering och Kapacitetshanteringsprocesserna.
ITIL 2007 – 2011 Foundation utbildning av över 100 medarbetare
Roll: Configuration Manager
Arbetsuppgifter: Policy definition, utveckling av Service Model, Configuration Item identifiering, kontroll och audit i samverkan med Kund

2011-10 - 2012-04

Fujitsu - SEB
Uppdrag:
- Definition av samverkansmodellen mellan IT tjänsteleverantör och Kund,  med focus på Incident, Problem och Change Management processerna.

2007-04 - 2010-03

Fujitsu - H&M IT-avdelningen
Uppdrag:
-Införande av 24/7 rotationsmodell och infrastruktur för IT stöd
-Mappning av arbetsflöde för H&M boutique och logistik rutiner
-Definition av Request Fulfillment och Incident Management processer baserat på  ITIL ramverket
-Anpassning och användarutbildning av stödsystem HP Service Center 5, 6 och HP SM7
-Undervisning av affärsansvariga och IT personal I Service Management processer

2010-01 - 2010-03

Fujitsu - Husqvarna AB, Westinghouse Electric
Uppdrag:
Definition av Configuration Management service modellen och framtagning av Configuration Management Plan

2008-10 - 2008-11

Fujitsu - Karolinska Institutet
Uppdrag:
-Definition, marknadsföring och introduktion av aktiviteter för introduktion av process management
-Undervisning av affärsansvariga och IT personal i Service Management processer

2007-04 - 2008-12 Fujitsu - SEB

Uppdrag:
- Definition av samverkansmodellen mellan IT tjänsteleverantör och Kund, med fokus på Incident Management, Problem Management och Change Management

2006-04 - 2007-03 BiTA Service Management Konsult
- Utbildningsverksamhet

BiTA - H&M IT-avdelningen
Uppdrag:
-Definition av arbetsmodellen och strukturen av Service Desk
-Definition och implementation av Incident Management och Request Fulfillment processerna inom ITIL ramverket

2004-12 -2006-03 Egen verksamhet - Uppbyggnad av egen verksamhet, studier, enstaka konsultuppdrag
1990-09 - 2004-11 Ericsson - Processutvecklare, tjänsteägare, gruppchef, Service Delivery Manager
1986-12 - 1990-06 Systime Computer Co. Ltd, New Zealand - Programmerare, support
1984-09 - 1986-11 TELI - gruppchef, projektledare

    

Utbildning

1983-09 - 1984-06                             1-årig postgymnasial ADB-utbildning (40 p)   

                                                               Malmö Högskola

1982-09 - 1983-06                             28 p påbyggnad data & systemvetenskap      

                                                               Lunds Universitet

Anställningar

2013-09 - 2016-12 Capgemini Sverige AB
2007-04 - 2012-08 Fujitsu
2006-04 - 2007-03 BiTA Service Management
2002-09 - 2004-11 Ericsson Global Services
1997-11 - 2002-08 Ericsson-Toshiba, Japan
1990-09 - 1997-10 Ericsson Telecom AB
1986-12 - 1990-06 Systime Computer Co. Ltd, New Zealand
1984-09 - 1986-11  TELI, Nynäshamn

Kurser

2017-03 SIAM Foundation
2016-01 Scrum master foundation
2015-06 pm3 grunder
2015-01 COBIT5
2014-01 Service Integration, aka SIAM,  Essentials and utbildare inom samma, Capgemini
2013-10 BMC Remedy IT Service Management Architecture Overview
2013-09 UPM 6 (Unified Project Model v.6, Capgemini)
2013-02 PRINCE2 Practitioner
2011-12  Lean utbildning, Fujitsu
2011-10 CA Unicenter Administrator, Fujitsu
2011-08 ITIL Service Transition Life Cycle
2008-01 ITIL v3 Managers Bridge
2006-01 ITIL IT Service Management - Service Support
2006-01 ITIL IT Service Management - Service Delivery
2004-01 Work force management in a Call Center
1990-2003 Unix, Programming, Object-Orientation, Telecom, Datacom, Management program, Leadership program

Språk

Ungerska: Modersmål

Svenska: Flytande

Engelska: Flytande