Josef Katkits

ITSM / ITIL / SIAM


 

 

 

 

 

 

Min ambition är  att (fortsätta) arbeta med processer, strategier och  operativa roller i ett team där medlemmarna stärker varandra!


Kompetenser

SIAM ecosystem strategier, rådgivning, kursledare och funktionsroller, ITIL Process modellering, utveckling och förbättring, implementation, mentorskap / coaching / stöd, utbildning, KPI definition och analys, rapportering, SLA rådgivning, process mognad analys, verktygskravställning, verktygsanvänding t ex HP SM9, CA Unicenter, BMC Remedy, dokumentering samt Service Transition kvalitetssäkring, programmering (php, asp, javascript, Visual Basic, VBA, Crystal Reports).

Certifieringar


SIAM utbildare ackreditering
SIAM Foundation
ITIL v3, ITIL 4 utbildare ackreditering
ITIL Service Transition Livscyckel Management
ITIL Expert
ITIL Service Manager
LEAN
PRINCE2 Practitioner
Pm3
COBIT
Scrum master foundation

Uppdrag

2017 - pågående

Egen verksamhet - ITIL v3, ITIL 4 och SIAM utbildningar, operativa SIAM roller (problem, change manager)

2016-09 - 2016-12 Capgemini - Internal coaching, training, support
2016-05 - 2016-08 Capgemini – RSA (Codan, Trygg-Hansa), Danmark, Sverige
Roll: Transition och Transformation kvalitetssäkring
Uppdraget är att ta fram metoder och hjälpmedel för leveranssäkring och förbättring
2016-03 – 2016-05 Capgemini – Outokumpu Oy, Finland
Roll: Service Design and Transition Manager
Uppdraget hos Kund är att säkra leveranskvaliten från projekt till tjänstedrift och förvaltning.
2015 Capgemini – Skatteverket
Uppdraget hos Kund är huvudsakligen support och utbildning i Skatteverkets modell för Tjänsteleveransprocesser, där tjänsterna är definierade enligt pm3 förvaltningsmodellen.
Även rapportutveckling och framtagning mha Crystal Reports ingår i aktiviteterna.
2014 Capgemini – ITIL Ackreditering
Har tagit fram utbildningsmaterial för ITIL 2011 Service Transition intermediate kursen och ITIL 2011 Foundation kursen och hade ansvar för att Capgmini Sverige är nu ackrediterad utbildningsorganisation.
Capgemini – Service Integration kursledare
Förberedde och genomförde uppdrag att hålla utbildning för projektledare, säljansvariga och leveransansvariga inom Service Integration
Capgemini - Nokia AB – Roll-out koordinator, projektledare
Förberedde och koordinerade Capgemini och Nokia aktiviteterna för utrullning av flera hundra PC-ar i Stor-Britannien, Schweiz, Indien
2013-09 - 2013-12 Capgemini – ITIL kurser
Förberedde och genomförde  uppdrag att hålla ITIL 2011 Foundation kurser inom Capgemini gruppen
2010-04 - 2012-08

Fujitsu – Service Management specialist, Configuration manager
Roll: ITSM process specialist
Uppnådda resultat anpassade till kundernas behov:
Definition, komplett dokumentation och införande av Incidenthantering, Problemhantering, Request Fulfillment, Event Management, Användarklagomålshantering, Konfigurationshantering, Kunskapshantering och Kapacitetshanteringsprocesserna.
ITIL 2007 – 2011 Foundation utbildning av över 100 medarbetare
Roll: Configuration Manager
Arbetsuppgifter: Policy definition, utveckling av Service Model, Configuration Item identifiering, kontroll och audit i samverkan med Kund

2011-10 - 2012-04

Fujitsu - SEB
Uppdrag:
- Definition av samverkansmodellen mellan IT tjänsteleverantör och Kund,  med focus på Incident, Problem och Change Management processerna.

2007-04 - 2010-03

Fujitsu - H&M IT-avdelningen
Uppdrag:
-Införande av 24/7 rotationsmodell och infrastruktur för IT stöd
-Mappning av arbetsflöde för H&M boutique och logistik rutiner
-Definition av Request Fulfillment och Incident Management processer baserat på  ITIL ramverket
-Anpassning och användarutbildning av stödsystem HP Service Center 5, 6 och HP SM7
-Undervisning av affärsansvariga och IT personal I Service Management processer

2010-01 - 2010-03

Fujitsu - Husqvarna AB, Westinghouse Electric
Uppdrag:
Definition av Configuration Management service modellen och framtagning av Configuration Management Plan

2008-10 - 2008-11

Fujitsu - Karolinska Institutet
Uppdrag:
-Definition, marknadsföring och introduktion av aktiviteter för introduktion av process management
-Undervisning av affärsansvariga och IT personal i Service Management processer

2007-04 - 2008-12 Fujitsu - SEB

Uppdrag:
- Definition av samverkansmodellen mellan IT tjänsteleverantör och Kund, med fokus på Incident Management, Problem Management och Change Management

2006-04 - 2007-03 BiTA Service Management Konsult
- Utbildningsverksamhet

BiTA - H&M IT-avdelningen
Uppdrag:
-Definition av arbetsmodellen och strukturen av Service Desk
-Definition och implementation av Incident Management och Request Fulfillment processerna inom ITIL ramverket

2004-12 -2006-03 Egen verksamhet - Uppbyggnad av egen verksamhet, studier, enstaka konsultuppdrag
1990-09 - 2004-11 Ericsson - Processutvecklare, tjänsteägare, gruppchef, Service Delivery Manager
1986-12 - 1990-06 Systime Computer Co. Ltd, New Zealand - Programmerare, support
1984-09 - 1986-11 TELI - gruppchef, projektledare

    

Utbildning

1983-09 - 1984-06                             1-årig postgymnasial ADB-utbildning (40 p)   

                                                               Malmö Högskola

1982-09 - 1983-06                             28 p påbyggnad data & systemvetenskap      

                                                               Lunds Universitet

Anställningar

2013-09 - 2016-12 Capgemini Sverige AB
2007-04 - 2012-08 Fujitsu
2006-04 - 2007-03 BiTA Service Management
2002-09 - 2004-11 Ericsson Global Services
1997-11 - 2002-08 Ericsson-Toshiba, Japan
1990-09 - 1997-10 Ericsson Telecom AB
1986-12 - 1990-06 Systime Computer Co. Ltd, New Zealand
1984-09 - 1986-11  TELI, Nynäshamn

Kurser, certifieringar, utbildare ackrediteringar

2019-02 ITIL 4 Foundation, ackreditering
2018-09 ServiceNow system administration
2017-03 SIAM Foundation, ackreditering
2016-01 Scrum master foundation
2015-06 pm3 grunder
2015-01 COBIT5
2014-01 Service Integration, aka SIAM,  Essentials and utbildare inom samma, Capgemini
2013-10 BMC Remedy IT Service Management Architecture Overview
2013-09 UPM 6 (Unified Project Model v.6, Capgemini)
2013-02 PRINCE2 Practitioner
2011-12  Lean utbildning, Fujitsu
2011-10 CA Unicenter Administrator, Fujitsu
2011-08 ITIL Service Transition Life Cycle
2008-01 ITIL v3 Managers Bridge
2006-01 ITIL IT Service Management - Service Support
2006-01 ITIL IT Service Management - Service Delivery
2004-01 Workforce management in a Call Center
1990-2003 Unix, Programming, Object-Orientation, Telecom, Datacom, Management program, Leadership program

Språk

Ungerska: Modersmål

Svenska: Flytande

Engelska: Flytande