ITILKONSULTEN / SIAMKONSULTEN

Kontakt
LinkedIn


 

Tillgänglig från 2019-06-01

 

Jag blir bättre och bättre varje dag!

C.V. på svenska Presentation Konsultprofil
C.V. English Sammanfattning Kompetens-matris

Om itilkonsulten

 

Välkommen till ITILkonsulten Josef Katkits (62). Jag arbetar på uppdrag som konsult inom IT Service Management
med fokus på ITIL ramverket med praktisk tillämpning i en multisourcad SIAM ecosystem.
Jag har över 30 års erfarenhet och är ITIL v3 Expert, PRINCE2 Practitioner samt SIAM, COBIT och LEAN certifierad.
Mina kompetensområden kan sammanfattas enligt följande: 

 • Strategiska, taktiska och operativa roller i SIAM ecosystem

 • Processutvecklare (baserad på IT Service Management, ITILv3, ITIL 4)

 • Projektledare (införande av processer)

 • 'Hälsocheck' utredning (volym, organisatorisk färdighet, verktygssupport) - färdplan utveckling

 • Samverkan med Project Management Office, PMO,  för Service Quality Gates under Service Transition

 • Kravhantering (specifikt inom processer och verktyg)

 • Utveckling och analys av KPI-ar och processmätningar

 • ITIL Foundation, SIAM Foundation och Service Transition utbildning

 • Operativ Incident Manager, Problem Manager, Change Manager, Configuration Manager

  Utbildningserbjudande:

  - 3-dagars SIAM EXIN BCS Foundation kurs, ackrediterad, som förbereder för SIAM Foundation certifiering.

  Pris: 7000 kr / person, inklusive certifiering, i företagets lokaler. Certifieringstestet genomförs i samband med kursen.

  - 3-dagars ITIL 4 Foundation kurs, som förbereder för ITIL 4 Foundation certifiering.

  - 3-dagars ITIL v3 Foundation kurs som förbereder för ITIL v3 Foundation certifiering.

  ITIL kurserna genomförs i samarbete med DCUtbildning, som är Ackrediterad Training Organisation för ITIL.

  ITIL is a trademark of Axelos Ltd. All rights reserved.

 

 

 
Utbildning
Utbildning i ITIL v3, ITIL 4 Foundation
Utbildning i ITIL Service Transition
Utbildning i SIAM Foundation
Kundutbildning i IT Service Management och verktyg
Handledning, mentorskap och coaching av praktikanter
Detaljerad rollgenomgång för processledare
Detaljerad processgenomgång i enskilda processer
Facilitator för  (ITIL, SIAM)
Temakvällar för konsultföretag och bemanningsföretag
Processutveckling, processledning
Process och practice strategier, värdekedjor (enligt ITIL 4)
Incident Management
Major Incident Management
Incident rapportering process
Problem Management
RCA rapportering process
Change Management
Configuration Management
Knowledge Management
 
Processimplementering
Mognadsanalys
GAP-analys
Projektdirektiv
Genomförande - utbildning, workshoppar Verktygsanpassning, kravställning, utvärdering
Definition av värdekedjor (enligt ITIL 4)
Kontinuerlig statusuppdatering
Uppföljning, mätning, SLA analys
Slutrapport
Operativa processroller
Change och release manager - rollbeskrivning
Global Incident, Problem och Change manager
   

 
 

url and counting visits
Accurate Visits