ITILKONSULTEN Kontakt LinkedIn  
  Change och Release manager rollen  
 
Exempel på arbetsuppgifter jag utför
 
 
 • Leda processmöten inom changeprocessen – i samverkan med  incidentprocessen
 • Ansvarig och ägare av avdelningens Forward Schedule of Change (FSC)
 • Planera servicefönster
 • Säkerställer att testprotokoll och förberedande underlag inför change och release är adekvat genomförda
 • Koordinerar information med förvaltningsledare (inom IT såväl som verksamheten)
 • Delta i arbetet med att få ihop processen Change & Release med övriga processer
 • Förvalta och utveckla processen för change- och releasehantering.
 • Arbeta med analyser och ta fram rapporter kring change och release.
 • Kommunicera processinformation och ändringar.
 • Säkerställa att all processrelaterad dokumentation är uppdaterad och tillgänglig.
 • Identifiera, föreslå och granska förslag till förbättringar av processen.
 • Leda möten gällande Change Advisory Board (CAB) för effektiv och säker ändringshantering.
 • Samordna arbetet med Incident Manager för hantering av incidenter som genererar en change.
 • Säkra att standarder och riktlinjer följs gällande mjuk- och hårdvara.
 • Säkerställa att erforderligt verktygsstöd finns.