ITILKONSULTEN / SIAMKONSULTEN

Kontakt
LinkedIn


 

Tillgänglig från 2018-11-01

 

Jag blir bättre och bättre varje dag!

C.V. på svenska Presentation Konsultprofil
C.V. English Sammanfattning Kompetens-matris

Om itilkonsulten

 

Välkommen till ITILkonsulten Josef Katkits (61). Jag arbetar på uppdrag som konsult inom IT Service Management
med fokus på ITIL ramverket med praktisk tillämpning i en multisourcad SIAM ecosystem.
Jag har över 30 års erfarenhet och är ITIL v3 Expert, PRINCE2 Practitioner samt SIAM, COBIT och LEAN certifierad.
Mina kompetensområden kan sammanfattas enligt följande: 

  • Strategiska, taktiska och operativa roller i SIAM ecosystem

  • Processutvecklare (baserad på IT Service Management, ITIL)

  • Projektledare (införande av processer)

  • 'Hälsocheck' utredning (volym, organisatorisk färdighet, verktygsupport) - färdplan utveckling

  • Samverkan med Project Management Office, PMO,  för Service Quality Gates under Service Transition

  • Kravhantering (specifikt inom processer och verktyg)

  • Utveckling och analys av KPI-ar och processmätningar

  • ITIL Foundation, SIAM Foundation och Service Transition utbildare

  • Operativ Incident Manager, Problem Manager, Change Manager, Configuration Manager

 

 

 

Utbildning

 
Utbildning i ITIL Foundation
Utbildning i ITIL Service Transition
Utbildning i SIAM Foundation
Handledning, mentorskap och coaching av praktikanter
Detaljerad rollgenomgång för process managers
Detaljerad processgenomgång i enskilda processer
Facilitator för  (ITIL, SIAM) Temakvällar för konsultföretag och bemanningsföretag

Processutveckling

 
Incident Management
Major Incident Management
Incident rapportering process
Problem Management
RCA rapportering process
Change Management
Configuration Management
Knowledge Management
 

processimplementering

 
Mognadsanalys
GAP-analys
Projektdirektiv
Genomförande - utbildning, workshoppar, verktygsanpassning
Kontinuerlig statusuppdatering
Uppföljning, mätning
Slutrapport
 
   

 
 

url and counting visits
Accurate Visits